Vad är Mindfulness i naturen?

Mindfulness vad är det? Och vad gör det för oss människor?
Mindfulness vad är det? Och vad gör det för oss människor?


Medveten närvaro som det egentligen betyder innebär enligt en definition att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse. 

Jag ser mindfulness som ett verktyg i vardagen. När vi utövar mindfulness medvetet så övar vi oss att lättare kunna ta till det sen i vardagen för återhämtning och reflektion. Mindfulness lär oss stanna upp i vardagen, vara i nuet, ta grundade beslut när saker runtomkring skenar. 

Mindfulness gör oss grundade, jordade... lär oss hitta vårt sanna jag. Det skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot". 

Vissa har svårt att sitta stilla och utöva mindfulness och vissa älskar det från första stund. En variant att upptäcka fördelarna med mindfulness kan vara att utöva det i rörelse i en miljö där vår själ får ro. 

Därför vill jag ge människor denna chansen, att få upptäcka sitt sanna jag i både rörelse och stillhet i ett rum där allt fyller oss med liv och där cykler pågår utan påtryckning från något yttre - i naturen. 

                                

                                                                                   Be True - Be You