Vad är en skolhund?


En skolhund är en utbildad social tjänstehund som är inriktad mot att arbeta med elever för att höja deras prestation och motivation i skolan.

En skolhund kan ha många olika funktioner. Den kan finnas med som stöd vid läsinlärning. Den kan också finnas med i undervisningen och delta mer aktivt på lektioner. Att skapa lugn och ro för eleven genom att ligga passivt och vila är en annan uppgift . Förutom att finnas som stöd vid kunskapsinlärning har den också en stor funktion när det gäller de sociala förmågorna.

Det jobb en skolhund gör kan ge en jättestor effekt för elever som har svårt med koncentration, är oroliga, elever som behöver extra stöd. Forskning visar att barn med adhd förändras i interaktion med djur. Dessa barn blir lugnare och får en bättre koncentrationsförmåga. Både forskning och litteratur visar den positiva effekten djur kan ha på barn både i lärandet och i den personliga utvecklingen. 

Vad gör en skolhund?

 • Hunden kan fungera som en social dörröppnare där deltagarna känner sig motiverade att vara med.
 • Hunden kan hjälpa till vid skolarbetet och göra så att arbetsuppgifter känns roligare.
 • Hunden kan med sin passivitet förbättra arbetsron.
 • Hunden kan göra så att eleverna känner sig sedda och utvalda.
 • Hunden är inte dömande och ställer inga krav vilket gör att elever känner sig mer avslappnad inför svårigheter.

En skolhund kan hjälpa eleverna med att:

 • Skapa motivation.

 • Öka koncentrationsförmåga.
 • Öppna upp till samtal.
 • Öka viljan att integrera med andra.
 • Öka självkänsla och självförtroende.
 • Minska ångest och oro.
 • Skapa känsla av ett sammanhang.
 • Öka ansvarskänsla.
 • Öka den sociala kompetensen och empatin